2 rzeczy, które musisz uwzględnić, pisząc biznesplan

2 rzeczy, które musisz uwzględnić, pisząc biznesplan

1. Analiza konkurencji- dlaczego jest ważna?

Analiza konkurencji może być najtrudniejszą częścią pracy przy podejmowaniu pisania biznesplanu. Przed analizą konkurencji należy je zbadać, a zanim to się stanie, trzeba ją jeszcze znaleźć.

Pierwszym krokiem analizy konkurencji jest ustalenie, kto jest lokalną konkurencją.  Można to zrobić po prostu jeżdżąc i obserwując, a także przeszukując książkę telefoniczną.

Głównym pytaniem będzie zasięg i określenie, jak daleko klienci są przygotowani do podróży, aby uzyskać towary i usługi konkurencji.  Oprócz lokalnych konkurentów, niektóre przedsiębiorstwa mają również nielokalnych konkurentów, takich jak na przykład firmy zajmujące się sprzedażą wysyłkową.

Do analizy konkurencji konieczne jest określenie, jaki rynek lub segmenty rynku obsługują i jakie korzyści oferują.  Konieczne jest ustalenie, dlaczego klienci od nich kupują, a także zebranie informacji o ich produktach i/lub usługach, ich cenach i promocji.

Informacje można gromadzić, odwiedzając fizycznie firmę lub sprawdzając jej witrynę internetową.  Kilka fizycznych wizyt w firmie umożliwi danej osobie ustalenie informacji o jej produkcie i traktowaniu klientów przez firmę.

Dobre źródła informacji o firmie pochodzą od dostawców, dostawców i pracowników firmy.  Udział w targach, na których wystawiają się konkurenci, to kolejny doskonały sposób na zebranie informacji.

Po zebraniu informacji należy je przeanalizować.  Analizując ofertę konkurenta, można następnie określić niszę rynkową, na którą można się kierować, oferując coś, czego konkurent nie oferuje.

Celem analizy jest identyfikacja i zwiększenie przewagi konkurencyjnej poprzez skupienie się na korzyściach, jakie Twoja firma może zaoferować, a których konkurencja nie może lub nie zaoferuje.

2. Określ strategię marketingową

Strategia marketingowa to proces, który może pozwolić organizacji skoncentrować swoje zasoby na jak największych możliwościach zwiększenia sprzedaży i osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej.

Strategie marketingowe są istotną podstawą planów marketingowych zaprojektowanych w celu zaspokojenia potrzeb rynku i osiągnięcia celów rynkowych.  Plany i cele są testowane pod kątem wymiernych rezultatów.

Zazwyczaj strategie marketingowe są opracowywane jako plany wieloletnie z planem taktycznym wyszczególniającym konkretne działania do wykonania w bieżącym roku.  Ramy czasowe różnią się w zależności od organizacji, ale coraz częściej stają się krótsze wraz ze wzrostem szybkości zmian na rynku.  Strategie rynkowe są dynamiczne i interaktywne.

Strategia marketingowa polega na dokładnym sprawdzaniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Czynniki wewnętrzne obejmują marketing mix i analizę wyników.  Czynniki zewnętrzne obejmują analizę klientów, analizę rynku docelowego oraz śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w gospodarce, polityce i technologii.  Jednym z kluczowych czynników strategii marketingowej jest zachowanie zgodności marketingu z misją.  Po zakończeniu tych skanów można opracować plan strategiczny, aby określić cele i miks marketingowy, aby to osiągnąć.

Najważniejsze rzeczy do rozważenia podczas formatowania strategii rynkowej to wyszczególnienie ogólnych celów i zadań.  Kiedy są wymienione, muszą im towarzyszyć ramy czasowe z określonymi ilościami i procentami tego, co ma zostać osiągnięte.
 
Pierwotne rynki docelowe należy określić tak szczegółowo, jak to możliwe.  Należy odnotować aktualne zasoby, którymi dysponuje firma.  Obecne zasoby to kontakty już wykorzystane i znane firmie, takie jak organizacje i komitety.  Należy wziąć pod uwagę metody, które należy zastosować, aby włamać się na każdy rynek docelowy i mogą one obejmować ulotki, e-maile i komunikaty prasowe, aby wymienić tylko kilka.

Po wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych można rozpocząć marketing i przeanalizować wyniki sprzedaży w celu określenia sukcesu strategii, aby sprawdzić, czy strategia ma zostać w jakikolwiek sposób zmieniona.